HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH BAO GỒM NHỮNG GÌ?

 

1. Đối với Công ty TNHH 1 thành viên, hồ sơ thành lập bao gồm:

Theo quy định đối với bộ hồ sơ cần có để có thể thành lập được một công ty TNHH 1 thành viên phải bao gồm những giấy tờ sau: 

 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

 

 • Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);

 

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền;

 

 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 

 

 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

 

 

 

 

 

 

2. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có yêu cầu gì và hồ sơ thành lập bao gồm giấy tờ gì? 

Theo quy định đối với bộ hồ sơ cần có để có thể thành lập được một công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải bao gồm những giấy tờ sau: 

 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

 

 • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);

 

 • Danh sách thành viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

 

 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Sau khi có mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế), doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục về thuế tại Cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế theo thông báo của Cục thuế tỉnh/thành phố (thủ tục tạo và phát hành hóa đơn; thủ tục mua, cấp hóa đơn; thủ tục kê khai nộp thuế,…).

 

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn.

 

Mong rằng bài viết bên trên đã cung cấp những thông tin cơ bản cần thiết mà bạn đang tìm kiếm về bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH. Hãy cùng tìm hiểu nhiều hơn những thông tin về ngành thành lập doanh nghiệp ngay trên trang thanhlap.hroi.vn của chúng tôi! 

 

Xem thêm:

Thanh Lập Công ty TNHH MTV tổ chức làm chủ sở hữu

Thanh Lập Công ty TNHH MTV cá nhân làm chủ sở hữu

Thanh Lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thanh Lập Chi nhánh

Thay Đổi Bổ sung thông tin doanh nghiệp

Thay Đổi Mẫu dấu

Thay Đổi Thay Đổi Ngành nghề

Thay Đổi Thông tin tài khoản ngân hàng

Thay Đổi Chủ sở hữu

Thay Đổi Người đại diện

Thay Đổi Tên công ty

Thay Đổi Trụ sở công ty

Thay Đổi Vốn

Chia sẻ:

Bài viết nổi bật

Call Now