dịch vụ kế toán

Wacontre là một công ty Nhật Bản được thành lập tại Việt Nam và đang tham gia vào công ty tư vấn và kinh doanh CNTT tại Việt Nam.Tận dụng kinh nghiệm và kết nối cá nhân mà tôi đã tham gia kinh doanh 10 năm tại Việt Nam,chúng tôi có dịch vụ Kế Toán, đăng ký Công ty đến tuyển dụng sau khi công ty được thành lập và hỗ trợ tiếp thị trực tuyến.

ĐĂNG ký thành lập công ty, doanh nghiệp ngay !

dịch vụ kế toán

dịch vụ của chúng tôi


Dịch vụ kế toán nội bộ

Cập nhật đầy đủ chính xác kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ, báo cáo khi cần cho GĐ và KTT...

Dịch vụ Lương, BHXH

Đăng ký tham gia BHXH. Chốt sổ BHXH, lấy thẻ BHYT. Đăng ký BHXH, BHYT lần đầu. Tính toán lương hàng tháng.

Dịch vụ Hoá đơn, Chữ ký số

Nộp thuế môn bài công ty trực tuyến qua mạng. Dùng để kê khai Bảo hiểm xã hội. Dùng để kê khai làm thủ tục ....

Dịch vụ kế toán thuế

Tập hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán. Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty...

Dịch vụ kế toán trọn gói

Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu. Kê khai thuế VAT, TNCN, TNDN hàng tháng, quý...

Call Now