thành lập dự án đầu tư

Năm 2020 cần phải nắm được những quy định mới, những ưu đãi đầu tư đối khi tiến hành đầu tư thành lập công ty ở Việt Nam. Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất hành lang pháp lý, thủ tục cũng như cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Công ty chúng tôi hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư như sau:

ICon

ĐĂNG ký thành lập công ty, doanh nghiệp ngay !

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

quy trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư


BƯỚC 1: Nhà đầu tư liên hệ bộ phận một cửa của Sở kế hoạch đầu tư

Nhà đầu tư liên hệ bộ phận một cửa của Sở kế hoạch đầu tư/ BQL các khu công nghiệp (Sau đây gọi tắt là Cơ quan QLĐT) để nộp hồ sơ. Danh mục hồ sơ đã được quy định rất rõ trong nghị định 118/2015/NĐ-CP với các biểu mẫu sử dụng ban hành tại thông tư 16/2015/TT-BKHĐT.

BƯỚC 2: Xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan liên quan nếu có

- Công ty nước ngoài thực hiện quyền XNK, quyền phân phối hàng hóa phải xin chấp thuận của Bộ công thương.

- Công ty sản xuất đăng ký sử dụng máy móc cũ phải xin chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố. - ...

BƯỚC 3: Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của các cơ quan liên quan cơ quan QLĐT sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục thành lập công ty nước ngoài đang triển khai.

Call Now