dịch vụ thuế

Chúng tôi muốn đem đến cho các doanh nghiệp là một sự tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp, an toàn, vững chắc và cùng doanh nghiệp có thể phát triển đi lên.Các bạn có thể lựa chọn chúng tôi là một sự lựa chọn phù hợp nhất cho các bạn!

ĐĂNG ký thành lập công ty, doanh nghiệp ngay !

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
 • Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán
 • Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh
 • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra từng cơ sở
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty
dich vu ke toan
dich vu ke toan
 • Đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế
 • Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện
 • Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiêp, nộp ngân sách
 • Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn
 • Hằng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ
 • Kê khai thuế hàng quý:
 • Làm báo cáo thuế theo quý
 • Lập bảng kê Báo cáo tình hình hình sử dụng Hóa đơn theo quý
 • Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo quý
 • Lập tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (nếu có)
 • Cuối năm:
  Quyết toán Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
  Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân
  Lập báo cáo tài chính bao gồm:
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản
dich vu ke toan
Call Now