Chọn loại hình dịch vụ

Gói miễn phí

0 VNĐ/ phí dịch vụ

TickKhách hàng điền thông tin
TickIn mẫu, chuẩn bị các tài liệu khác liên quan
TickTự mình nộp hồ sơ
tạo hồ sơ tại đây

Gói Tư vấn

499.000 VNĐ
299.000 VNĐ/ phí dịch vụ

TickTư vấn thông tin thành lập công ty: tên, địa chỉ, ngành nghề,...
TickTư vấn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ
Liên hệ ngay

Gói Tiêu chuẩn

1.500.000 VNĐ/ phí dịch vụ

TickTư vấn thông tin thành lập công ty: tên, địa chỉ, ngành nghề,...
TickSoạn thảo hồ sơ
TickNộp hồ sơ thành lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
TickCông bố thông tin đăng ký doanh nghiệp
TickKhắc dấu
TickThông báo mẫu dấu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
Liên hệ ngay
Phổ biến nhất

Gói ĐẶC biệt

3.900.000 VNĐ/ phí dịch vụ

TickTư vấn thông tin thành lập công ty: tên, địa chỉ, ngành nghề,...
TickSoạn thảo hồ sơ
TickNộp hồ sơ thành lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
TickCông bố thông tin đăng ký doanh nghiệp
TickKhắc dấu
TickThông báo mẫu dấu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
TickThông báo tài khoản ngân hàng đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
TickLập và nộp Tờ khai Thuế môn bài
TickHỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
TickMua token
TickĐăng ký hóa đơn điện tử 300 số
Liên hệ ngay
Call Now