Đăng tài khoản để tạo hồ sơ ngay


Hoặc
Đã có tài khoản?
1Chọn loại hình đăng ký
2Chọn hình thức đăng ký
3Điền vào mẫu

Thành lập công ty TNHH MTV cá nhân làm chủ sở hữu

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu để hồ sơ của bạn được dễ dàng chấp nhận bởi cơ quan có thẩm quyền!

Danh sách người đại diện được ủy quyền

Đại diện thứ 1

Thông tin về công ty

Phải là duy nhất. Bạn có thể tham khảo tại đây: https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/

Thông tin về tổ chức sở hữu

Thông tin về chủ sở hữu

Người đại diện theo pháp luật

Thông tin về nguồn vốn điều lệ

Thông tin về tài sản góp vốn

Thông tin về Ngành nghề kinh doanh

Ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
Để biết thêm thông tin về ngành nghề bạn có thể vào đây để tìm hiểu: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/NganhNghe.aspx
ngành nghề thứ 1

Thông tin đăng ký thuế

Năm tài chính (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

Từ:Ngày1Tháng
Đến:Ngày31Tháng12

Thông tin về tài khoản ngân hàng

Thẻ Ngân Hàng Thứ 1
Call Now